Nyt dansenetværk

Så er vi i gang – 12 foreninger & interessegrupper – med 850 betalende medlemmer

Baggrund
På baggrund af initiativ fra det Aarhusianske dansemiljø og med hjælp fra DGI er der blevet afholdt 2 workshops, med henblik på at få samlet alle de gode kræfter i de mange foreninger og interessegrupper der findes inden for dansen, i en fælles paraplyforening/sammenslutning.

Primære mål
De primære mål med en paraplyforening/sammenslutning er, at arbejde for at dansen i Aarhus får de bedste forhold til at udøve undervisning, træning og arrangementer samt ikke mindst kunne mødes på tværs af dansemiljøer/stilarter året rundt.

Vi vil arbejde for at udvikle en danse-webportal for Aarhus med en arrangementskalender samt en introduktion til alle dansestile, og ikke mindst musikken og kulturen bag. Vi vil også arbejde for at få oprettet en permanent dansepavillon centralt i Aarhus til afholdelse af fx Sommerdans og ikke mindst et “Dansens hus Aarhus” med henblik på at skabe et stærkt, bredt favnende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks/verdenskortet som Dansens by.

Vi ønsker at blive et meget synligt og mainstream alternativt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.


Hvor er vi nu?

Efter 2 vellykkede workshops er der foreløbig nedsat

 • en styregruppe der arbejder med de stratetiske opgaver, målsætning, vision, ansøgninger, planlægning mv.
 • et aktivitetsudvalg der allerede nu arbejder med at få fælles løsninger/aftaler på plads, der skal sikre at dansen kommer tilbage i gadebilledet til fx Dansens Dag, Sommerdans, Festugen mv.

Hvad er vores første mål og allerede planlagte tiltag?

 • Navngivning af og udkast til vedtægter for paraplyforeningen/sammenslutningen
 • Vedtægter færdiggøres med DGI og sendes til kommunen for godkendelse
 • Stiftende generalforsamling
 • Produktion af ”reklamefilm” for alle interesserede/deltagende dansestile.
 • Lave aftaler med Aarhus kommunen om Dansens dag, Sommerdans mv.
 • Ansøge om støtte til det videre arbejde
 • Etablering af en danse-webportal
 • Endelig udkast til planlægning, handleplan og tidsplan for den samlede vision.
 • Fastlæggelse af behov for arbejdsgrupper.

Tidsplan
I august/september:

 • Ovenstående opgaver med vedtægter, navn og generalforsamling osv. forventes at komme på plads.
 • Fortsætter med opgaver vedr. ”dans i byen”, web-portal, arbejdsgrupper, handleplan mv.
 • Opstart af reklamefilm.


Visionen for et ”Dansens hus Aarhus”

Det ultimative mål for dansens paraplyforening er at få etableret et ”Dansens hus i Aarhus” som skal være det synlige bevis på vores arbejde med at skabe et stærkt, bredt favnende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks-/verdenskortet som Dansens by.

Vi ønsker at blive et meget synligt og mainstream alternativt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.

Man forestiller sig, at der er i løbet af få år, er 2500 dansere, der mødes i Dansens hus til: undervisning, foredrag/konference, social (fester), inspiration, hygge, kommunikation af mulighederne, men forventer at det over tid kan blive mange flere.

Visionen er at huset, der ligger centralt i Aarhus, skal emme af liv hele dagen, 7 dage om ugen i 52 uger, så det kan udlejes til andre – herunder professionelle, hvis ikke dansemiljøet/foreningerne kan fylde det hele tiden. Det vigtige er nemlig, at driften – her forventes tilskud fra Aarhus kommune – skal kunne løbe rundt. En stor forening har samtidig bedre mulighed for at få sponsorer, at få projektstøtte fra diverse fonde, DGI/DIFs foreningspulje mv. Huset vil i fremtiden suge interesserede til og fra hele Aarhus & opland, – mange flere medlemmer og interesserede fra andre dansemiljøer i Danmark og udlandet.

Ideer og ønsker til huset:
Huset er det centrale og skal være indrettet således at alle danse stilarter kan rummes.

Der skal være flere aktivitetsrum udstyret med lys og lyd og perfekt dansegulv. Der er trænings-/undervisningsrum af varierende størrelser. Der er en lounge med cafe og mødefaciliteter centralt ved indgangen, hvor man kan få info og tilmelde eller indmelde sig.

Huset skal også kunne rumme evt. forestillinger eller danse-events.

Der er en ansat (flere ansatte) til det administrative og til det praktiske som understøttelse af husets (dansemiljøets) bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling blandt alle kontingentbetalende medlemmer. Derudover er der udvalg/arbejdsgrupper for de enkelte grupperinger/danseretninger, som har deres egen virke i huset ud fra de fælles retningslinjer, der lægges af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Det er altafgørende for succes, at man har en stærk organisering for netop sammen at kunne lave en stærk PR for dans og de værdier, der er forbundet hermed. Der er ingen begrænsning på hvilke danseformer, der kan være en del af huset. Ønsket/intensionen er at skabe et miljø der motiverer, udvikler og giver lyst til at ”shoppe” i andre danse-former end det man plejer, når man mødes med andre og kan se ind i dansesalene.


Vi har brug for hjælp og opbakning

Pt. har vi en styregruppe på 4 personer fra 4 danseforeninger og et aktivitetsudvalg for ”dans i gadebilledet”, som vi rigtig gerne vil udvide med et par stykker. Så byd ind med konkrete ting du kan/vil hjælpe med.

Pt. mangler vi én til styregruppen, som har lyst til at bidrage til ansøgningsarbejdet og meget gerne som ”sekretær”, der kan holde styr på vores dokumentation, referater mv.

Aktivitetsudvalget er ikke ret mange og vil gerne være flere til at få arrangeret både aftaler og det praktiske og endelig skal vi allerede i august have startet et nyt PR-udvalg, der skal arbejde med opbygning af hjemmeside og PR.

Hvis du kan/vil byde ind så skriv til: DanseParaplyen@gmail.com

Styregruppen for etablering af paraplyforening/sammenslutning:

Maj-Britt Lillelund, La Caña, Flamencoforeningen i Aarhus
Henrik Dalsgaard Rokkjær, Aarhus Salsaforening
Simon Lange, Aarhus Lindy Hoppers
George Dahl, Aarhus Kizomba Friends

13. juli 2019