Om os

Aarhus Salsaforenings formål

  •  at udbrede og fremme kendskabet til og dyrkelsen af de forskellige salsastilarter inden for både dans og musik.
  • at repræsentere de aktive udøvere af salsadans i forhold til udbydere af salsaaktiviteter.
  • at informere upartisk for alle salsainstruktører og -arrangementer i Aarhus.
  • at repræsentere det samlede salsamiljø i forhold til kulturelle, politiske, kommercielle eller faglige relaterede enheder og organisationer.
  • at arbejde for og fremme et varierende og velfungerende salsamiljø i Aarhus.
  • at varetage medlemmernes fælles interesser gennem frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.
  • at drive fortsat, almennyttig foreningsvirksomhed for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som arbejder for foreningens fortsatte uafhængighed.